Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 15.04.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 15.04.2021 συνολικά 78.181 ελέγχους και κατέγραψαν 924 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 297.000€

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 15.04.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.764).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) παράνομα εισερχόμενους υπηκόους Αλβανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπεράριθμη παραμονή εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη τήρηση καταλόγου με τα αναγραφόμενα ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.050€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) υπεύθυνες δύο (2) οίκων ανοχής για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε επτά (7) υπαλλήλους – πελάτες των δύο (2) οίκων ανοχής για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε οκτώ (8) πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€). Συγκεκριμένα, τρία (3) πρόστιμα (3x300€) επιβλήθηκαν σε εργαζόμενους της ΟΣΥ, για μη χρήση μάσκας και πέντε (5) πρόστιμα (5x300€) επιβλήθηκαν σε υπαλλήλους ιδιωτικής επιχείρησης (Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις), διότι δεν φορούσαν μάσκα, στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά επτακόσιες εξήντα έξι (766) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου.