Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 16.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 16.09.2021 συνολικά 135.398 ελέγχους και κατέγραψαν  790 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 78.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (11) επιχειρήσεις.  

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (95.022).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων έκαστο για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο το ύψος του οποίου θα οριστεί με υπουργική απόφαση σε ένα (1) ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για δύο (2) παραβάσεις
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε Πρόστιμο το ύψος του οποίου θα οριστεί με υπουργική απόφαση σε ένα (1) ιδιωτικό Πολυϊατρείο για μια (1) παραβάση στην περιφέρειας Αττικής.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για είσοδο πελάτων εντός του εσωτερικού χώρου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού η νοσησης.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έλλειψη βεβαίωσης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή rapid test από υπάλληλο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών εντός του καταστήματος.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε μία (1) ταβέρνα για δύο (2) υπάλληλους για μη χρήση μάσκας προστασίας

 

 

 

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή εντός του καταστήματος ενώ βεβαιωθήκαν (7) παραβάσεις σε θαμώνες του καταστήματος
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έλλειψη βεβαίωσης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νοσησης ή rapid test από υπάλληλους του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών εντός του καταστήματος.

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών εντός του καταστήματος.

 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για είσοδο πελάτων εντός του εσωτερικού χώρου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού η νοσησης.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

 

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας 7 ημέρων σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έλλειψη βεβαίωσης πιστοποιητικού εμβολιασμού η΄ βεβαίωσης νοσησης ή rapid test από υπάλληλο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε προστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για μη τήρηση κατ΄οικον περιορισμού (καραντίνα).

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 150€ σε φυσικό πρόσωπο για μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενέργησε σαράντα τρεις (43) ελέγχους σε 2 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα τέσσερα (44) αντικείμενα και σε εβδομήντα ένα (71) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε μία (1) ΜΦΗ στο Δήμο Καρδίτσας, δύο (2) ΜΦΗ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μία (1) Προνοιακή Δομή στο Δήμο Πατρέων και μία (1) Προνοιακή Δομή στο Δήμο Καρδίτσας. Σε σύνολο εκατόν σαράντα πέντε (145) εργαζομένων, οι εκατόν τριάντα έξι (136) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (εμβολιασμού 134 και νόσησης 2) ήτοι ποσοστό 93,79%.

Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Για έξι (6) εργαζομένους δεν ήταν αποδεκτή η εργασία τους και τρεις (3) εργαζόμενοι βρίσκονταν σε άδεια.

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε  (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες τριάντα (230) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.