Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 19.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 19.08.2021 συνολικά 186.836 ελέγχους και κατέγραψαν 254 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 132.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε οκτώ (8) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 19.08.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (106.631).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού για υπέρβαση ορίου πελατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους σε καταστήματα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο παράνομα εισερχόμενο στη χώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους σε επιχειρήσεις, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους σε καταστήματα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και σύλληψη σε ένα φυσικό πρόσωπο διότι παραβίασε το μέτρο του προσωρινού κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνα), στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από υπάλληλο επιχείρησης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 14 ημέρες αναστολή λειτουργίας) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων μεταξύ τραπεζιών και μη ύπαρξη αντισηπτικού σε ορισμένα τραπέζια, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.300€ για λοιπές παραβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα διότι παραβίασαν το μέτρο του προσωρινού κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνα) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε  πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους σε επιχειρήσεις, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και σύλληψη σε ένα φυσικό πρόσωπο διότι παραβίασε το μέτρο του προσωρινού κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 150€ για λοιπές παραβάσεις.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εξήντα (60) αντικείμενα και σε εννιακόσια εβδομήντα (970) φυσικά πρόσωπα.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά ενενήντα εννέα (99) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.