Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 21.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 21.01.2021 συνολικά 79.100 ελέγχους και κατέγραψαν 1.570 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 515.450€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 21.01.2021 1

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (69.839).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. διότι κατελήφθη να λειτουργεί το κατάστημα εξυπηρετώντας έξι (6) καθήμενους πελάτες, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. Επιπλέον, ανεστάλη η λειτουργία του εν λόγω Κ.Υ.Ε. για δεκαπέντε (15) ημέρες. Στους πελάτες του καταστήματος επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300€, έκαστος, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, επίσης επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300€ στους οκτώ (8) παρευρισκόμενους στο κατάστημα για παράβαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης σε σπίτι, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ διοικητικά πρόστιμα ύψους 300€ έκαστο σε πέντε (5) καταστήματα μη ανάρτηση εγγράφου με τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων εντός καταστημάτων, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κομμωτήριο για τη μη τήρηση της αναστολής προσέλευσης κοινού μετά τις 20:00, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000€ ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος- αναψυκτήριο - κουρείο, καθώς και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα ύψους 300€ έκαστος στους οκτώ (8) παρευρισκόμενους για παράβαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) και επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ καθώς και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση. Σε πέντε (5) πελάτες του καταστήματος επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300€, έκαστος, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών) καθώς επίσης και στην επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση, διότι πραγματοποιούσε εγκαίνια, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο για διοργάνωση κοινωνικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα ψιλικών για παράβαση ωραρίου, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ πρόστιμο 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες πεντακόσιες είκοσι επτά (1.527) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.