Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 22.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 22.07.2021 συνολικά 158.144 ελέγχους και κατέγραψαν 168 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 79.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (8) επιχειρήσεις.  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (101.484).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη ενός προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε δύο (2) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο παράνομα εισερχόμενο
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες ερχόμενο
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας

 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε μία (1) επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αισθητικής για μη ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου πλεξιγκλάς
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζομένους, στον Δήμο Θήρας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για πελάτες εντός καταστήματος δίχως πιστοποιητικό εμβολιασμού η άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπεράριθμους πελάτες

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.300€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες σε mini market για μη επίδειξη προγράμματος απολύμανσης στα καλάθια και για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο ,στον Δήμο Ελαφονήσου.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση αποστάσεων στους καθήμενους πελάτες
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ατόμων

 

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 450€ σε φυσικά πρόσωπα για μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εξήντα τρία (63) αντικείμενα και σε χίλια διακόσια τριάντα επτά (1.237) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.