Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 25.02.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 25.02.2021 συνολικά 75.268 ελέγχους και κατέγραψαν 1.605 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 544.650€, και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 25.02.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (68.371).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι οκτώ (28) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και οκτώ (8) πελατών, 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, καθώς και επιβολή προστίμου από 600€ στους εννέα (9) συλληφθέντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση πελατών και από οκτώ (8) πρόστιμα των 300€ στους θαμώνες του καταστήματος για παραβίαση των περιορισμών μετακίνησης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανώτρια ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο στους τρεις (3) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ-παντοπωλείου και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη κομμωτηρίου, επιπλέον επέβαλε 5.000€ πρόστιμο στην επιχείρηση και επιβολή προστίμου 300€ σε πελάτισσα για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα που παραβίασαν την υποχρέωση για κατ’ οίκον περιορισμό (καραντίνα), στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα που παραβίασαν την υποχρέωση για κατ’ οίκον περιορισμό (καραντίνα), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα λιανικού εμπορίου για μη τήρηση της υποχρέωσης του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) εμπορικά καταστήματα για μη τήρηση της αναστολής προσέλευσης κοινού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας χώρων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε πολυκατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών και οικοδομικών υλικών για μη τήρηση της αναστολής προσέλευσης κοινού διότι διαπιστώθηκε η παρουσία φυσικού προσώπου εντός του καταστήματος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για παρουσία μη επαγγελματία σε χώρο που επιτρέπεται η προσέλευση επαγγελματιών-αγοραστών, στον Δήμο Χαϊδαρίου.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες τετρακόσιες είκοσι επτά (1.427) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.