Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 29.04.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 29.04.2021 συνολικά 140.626 ελέγχους και κατέγραψαν 902 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 287.550€ και πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) συλλήψεις.


Μη χρήση μάσκαςΑ. Κυριότερες παραβάσειςΕλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (122.085).

 • Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης
 • Μη γνησιότητα βεβαίωσης μετακίνησης
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οκτώ (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000€ σε ιδιοκτήτη ταβέρνας για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερα (4) άτομα, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 1.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κομμωτηρίου για μη τήρηση καταλόγου ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ατόμου για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και του επέβαλε πρόστιμο 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις και επιβολή προστίμου από 3.000€ στους ιδιοκτήτες δύο (2) καφετεριών για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και αναστολή λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης μαζικής εστίασης για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας της, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ατόμου, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και σε επιβολή προστίμου 300€ για στέρηση βεβαίωσης μετακίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις και επιβολή προστίμου από 3.000€ στους ιδιοκτήτες δύο (2) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών των εν λόγω επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Oι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Στον σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται:

 • Η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας της διαδικασίας εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή εντός καταστήματος (click inside) καθώς και την προαγορά αγαθών με παραλαβή εκτός καταστήματος (click away), με στόχο την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή του συνωστισμού που ενδεχομένως παρουσιαστεί ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.
 • Η διενέργεια εντατικών επιτόπιων ελέγχων στα διόδια της Αττικής για τη διασταύρωση της γνησιότητας των βεβαιώσεων μετακίνησης με αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και των λοιπών δημόσιων βάσεων δεδομένων.