ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 12.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 12.05.2021 συνολικά 85.038 ελέγχους και κατέγραψαν 579 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 197.500€, κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση και κύρωση αναστολής λειτουργίας (30) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (72.357).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

4.Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ εννέα (9) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000€ σε δύο (2) υπαλλήλους καταστήματος εστιατορίου για μη πραγματοποίηση self test στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμο 4.000€ σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τριάντα ημέρες (30) αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση για παράβαση της αναστολής λειτουργίας για δεύτερη φορά (υποτροπή).
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων στο οποίο δεν τηρούνταν το καθημερινό πρόγραμμα απολύμανσης καλαθιών δεδομένου ότι το πρόγραμμα που επεδείχθη στο κλιμάκιο δεν είχε ενημερωθεί από 08-05-21, στον Δήμο Πατρέων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ για μη χρήση μάσκας σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι σε 63 αντικείμενα και σε 239 φυσικά πρόσωπα, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες δύο (402) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών της χώρας υπό προϋποθέσεις.