Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 02.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν για την Τετάρτη 02.12.2020 συνολικά 62.857 ελέγχους και κατέγραψαν 1.714 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 567.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε εννέα (9) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (60.185).

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 02.12.2020 2

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα λιανικού εμπορίου για πώληση προϊόντων μη προβλεπόμενων, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ ένα πρόστιμο 10.000€ και τριάντα ημέρες (30) αναστολή λειτουργίας (υποτροπή) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (take away), για παράβαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000 και δεκαπέντε ημέρες (15) αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα λιανικού εμπορίου τροφίμων για παράβαση ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε ημέρες (15) αναστολή λειτουργίας, σε κατάστημα χαλιών για παράβαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα ψιλικών για πώληση προϊόντων μη προβλεπόμενων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε τρία (3) καταστήματα λιανικού εμπορίου, καθώς λειτουργούσαν παρά την αναστολή λειτουργίας του κλάδου τους, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. ένα (1) πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (2.928) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στις περιοχές και στους Δήμους της επικράτειας που καταγράφουν το μεγαλύτερο ιικό φορτίο βάσει της πληροφορίας από τα επιδημιολογικά δεδομένα . Στο επίκεντρο του προγραμματισμού βρίσκονται χώροι γραφείων, ΚΥΕ και καταστήματα Λιανικής που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του sars cov 2