Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 04.08.2021.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 04.08.2021 συνολικά 167.380 ελέγχους και κατέγραψαν 139 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 126.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε τρείς (3) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (102.299).

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 29

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-σνακ μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 1.200€ (4x300€) σε επιχειρήσεις για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται στον εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα ΟΠΑΠ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε υπεύθυνο ξενοδοχείου ως διοργανωτή γαμήλιας τελετής και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών του χώρου εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε άτομο για παραβίαση της καραντίνας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) στο ίδιο άτομο για παραβίαση της καραντίνας.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη καντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες σε υπεραγορά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες σε κατάστημα τουριστικών ειδών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 26.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε δεκατρία (13) αντικείμενα και σε εξήντα πέντε (65) φυσικά πρόσωπα .

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.