Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 05.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 05.05.2021 συνολικά 112.562 ελέγχους και κατέγραψαν 507 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 174.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 05.05.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (95.734).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

  • Μη χρήση μάσκας
  • Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης
  • Μη γνησιότητα βεβαίωσης μετακίνησης
  • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) αλλοδαπούς παράνομα εισερχόμενους στη χώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο του καταστήματος οχτώ (8) καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
  • Η ΕΑΔ πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά δεκαοκτώ (18) αντικείμενα επίσης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα που παρείχε υπηρεσίες προσωπικής Υγιεινής & Φροντίδας Σώματος, διαπιστώθηκε ότι παρείχε υπηρεσίες μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος (solarium). Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ στην επιχείρηση επειδή λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας και επιπροσθέτως 3.000€, για την ίδια παράβαση, στο φυσικό πρόσωπο που φαίνεται να είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες πέντε (305) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό προϋποθέσεις.