Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 09.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 09.06.2021 συνολικά 80.793 ελέγχους και κατέγραψαν 189 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους   87.400€

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 2

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.089).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΑΔ διενήργησε επανέλεγχο σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και επέβαλε δύο (2) πρόστιμα στην επιχείρηση συνολικού ύψους 13.000€ (1x000€ + 3.000€) και δεκατρία (13) πρόστιμα σε εργαζομένους συνολικού ύψους 6.500€ (13x500€). Συγκεκριμένα επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο 10.000€ καθ’ υποτροπή, της μη τήρησης της υποχρέωσης συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εργαζομένων στη μονάδα καθώς και για μη καταγραφή θερμομέτρησης εργαζόμενης σε νυκτερινή βάρδια για οκτώ (8) ημέρες το Φεβρουάριο του 2021. Επιπροσθέτως, επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο 3.000€ διότι κατελήφθη να μην τηρεί την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR, σε εργαζομένους της μονάδας. Επιπλέον, επιβλήθηκε 500€ πρόστιμο σε καθέναν από δεκατρείς (13) εργαζομένους διότι κατελήφθησαν να μην τηρούσαν την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR κάθε πέντε (5) ημέρες.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των υγειονομικών όρων (αποστάσεις σε τραπεζοκαθίσματα – απουσία απολυμαντικών)

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους εβδομήντα τέσσερα (74) αντικείμενα και σε χίλια τετρακόσια εβδομήντα δύο (1.472) φυσικά πρόσωπα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ογδόντα οκτώ (188) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.