Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 13.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 13.01.2021 συνολικά 82.181 ελέγχους και κατέγραψαν 1.689 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 537.550€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 01.2021 2

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.681).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

 


 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι δύο (22) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε επιβολή προστίμου ύψους 000€ για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, ενώ, επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ στους επτά (7) πελάτες για παράβαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος ενδυμάτων, σε επιβολή προστίμου ύψους 3.000€ στον ίδιο και 5.000€ στην επιχείρηση, καθώς επίσης και 300€ στον έναν (1) πελάτη για παράβαση περιορισμού κυκλοφορίας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτρια καφενείου καθώς εξυπηρετούσε συνολικά τριάντα (30) πελάτες παραβιάζοντας τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 στην Λάρισα, ενώ, επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 600€ σε κάθε πελάτη (συνολικά 30x600€=18.000€) για παράβαση του περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις 20 ατόμων για συνάθροιση και διεξαγωγή παιγνίων σε οικία. Στον ιδιοκτήτη της οικίας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 000€ για τη διοργάνωση της συνάθροισης και διεξαγωγή παιγνίων, καθώς και για παραβάσεις που αφορούσαν στη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, (υποτροπή). Επίσης, επιβλήθηκαν δεκαεννιά (19) πρόστιμα ύψους 300€ (19x300=5.700€) για παράβαση περιορισμού κυκλοφορίας και οκτώ (8) πρόστιμα 300€ σε φυσικά πρόσωπα (8χ300€=2.400€) για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κρήτης .
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και δύο (2) πρόστιμα των 300€ (2x300€=600€) σε φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση που βρίσκονταν εντός της επιχείρησης, στην Περιφέρεια Κρήτης .
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος με παροχή ποτών, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€(3x300€=900€) για άσκοπη μετακίνηση σε τρία (3) άτομα στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ σε δέκα (10) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας – άσκοπη μετακίνηση.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800€ σε δεκαέξι (16) φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) αθλητικό γυμναστικό σύλλογο για παράβαση της αναστολής προσέλευσης κοινού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλια εννιακόσιες εξήντα πέντε (1.965) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.