Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 15.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 15.09.2021 συνολικά 138.346 ελέγχους και κατέγραψαν 378 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 71.650 ύψους και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (5) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 49

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (97.241).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 500€ σε επιχείρηση διότι απασχολούσε ανεμβολίαστο εργαζόμενο χωρίς rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους   2.100€ σε καταστήματα για μη αναγραφή του επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός των καταστημάτων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα ειδών οικιακής χρήσης για την μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) παραγωγό κηπευτικών για την μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό για παράνομη είσοδο στη στη χώρα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρων για πελάτη στο εσωτερικό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, στον ανωτέρω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ για είσοδο στο κατάστημα χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε πολίτη για παραβίαση των όρων καραντίνας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε καταστήματα για μη αναγραφή του επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός των καταστημάτων.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για πελάτη στο εσωτερικό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη αναγραφή του επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός των καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   για μη τοποθέτηση αντισηπτικού ανά τραπέζι.                                      

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας καταστήματος για υπεράριθμους πελάτες εντός του καταστήματος ΟΠΑΠ.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη αναγραφή του επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός του καταστήματος

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη αναγραφή του επιτρεπόμενου ορίου πελατών εντός των καταστημάτων.

 

 

Επικράτεια

 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενέργησε πενήντα τέσσερις (54) ελέγχους σε 2 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εβδομήντα πέντε (75)  αντικείμενα και σε εκατόν πενήντα (150)  φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε μία (1) ΜΦΗ στο Δήμο Πύργου και μία (1) ΜΦΗ στο Δήμο Πηνειού του Νομού Ηλείας. Σε σύνολο ενενήντα επτά (97) εργαζομένων, οι ενενήντα τρεις (93) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ήτοι ποσοστό 95,87%.

Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Ένας (1) εργαζόμενος στη ΜΦΗ στο Δήμο Πύργου και τρεις (3) εργαζόμενοι στη ΜΦΗ στο Δήμο Πηνειού ήταν σε άδεια.

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.