Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 18.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη  18.08.2021 συνολικά 192.814 ελέγχους και κατέγραψαν 302 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 136.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε έντεκα(11) επιχειρήσεις. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 ΓΙΑ 18.08.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (105.072).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας σε εμπορική επιχείρηση σε  δύο (2) υπαλλήλους, στην Περιφέρεια Αττικής,
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας σε δύο (2) εμπόρους λαϊκών αγορών,  στην Περιφέρεια Αττικής,

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.800€ σε έξι (6) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους και πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο σε πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο σε εσωτερικό χώρο δύο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο για μη κατοχή πιστοποιητικού PCR, κατά την είσοδο στη χώρα επέδειξε πλαστό πιστοποιητικό, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ στον δήμο Μεσολογγίου για συγχρωτισμό και σε έναν υπάλληλο του δήμου για μη προσκόμιση βεβαίωσης εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ κατά την διάρκεια  συναυλίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη ιδιοκτήτη σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου στην Περιφέρεια Κρήτης,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€  σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους και πελάτες, στην Περιφέρεια Κρήτης,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής, στην Περιφέρεια Κρήτης,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε ένα (1) κατάστημα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη του υπεύθυνου σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη του υπεύθυνου σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο διότι παραβίασε το μέτρο του προσωρινού κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνα) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€  σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους,  στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ για λοιπές παραβάσεις.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν εβδομήντα τρεις (173) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.