Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τετάρτη 25.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 25.08.2021 συνολικά 180.536 ελέγχους και κατέγραψαν 275 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους   102.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε έξι (6) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 39

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (103.536).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3. Μη τήρηση της εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων(Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοιακές δομές.

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε επιχείρηση για όρθιους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.300€ σε ένα φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας και για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε ιδιοκτήτη        καταστήματος και πελάτη καταστήματος που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για πελάτες χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε καταστήματα των οποίων οι υπάλληλοί τους δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εστίασης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα κομμωτήριο για μη τήρηση της παρουσίας πελατών κατόπιν ραντεβού.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (1) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε επιχείρηση για όρθιους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε υπάλληλο καταστήματος για μη χρήση μάσκας προστασίας.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τοποθέτηση αντισηπτικού ανά τραπέζι

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.500€ σε υπεύθυνο εκδήλωσης (συναυλίας) για μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων των καθισμάτων και για συνωστισμό πλήθους όρθιων πελατών

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.600€ σε καταστήματα για υπάλληλους – ιδιοκτήτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 150€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και λοιπές παραβάσεις.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δεκαοκτώ (17) αντικείμενα και σε (791) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοικές δομές πραγματοποιήσαν συνολικά ελέγχους σε οκτώ (8) δομές (3 ΜΦΗ, 2 Βοήθεια στο σπίτι, και 3 λοιπές προνοιακές δομές) σε Αθήνα, Τρίπολη, Πάτρα, Ρέθυμνο. Σε σύνολο διακοσίων ενενήντα (290) εργαζομένων οι διακόσιοι εβδομήντα οκτώ (278) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (249 εμβολιασμένοι και 9 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 95,86%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ το σύνολο των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Πέντε (5) εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και δύο (2) είχαν υποβάλει αίτημα εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και πέντε (5) ήταν σε νόμιμη άδεια.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε   (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τρείς (103) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων με επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοικές δομές.