Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 09.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τετάρτη 09.12.2020 συνολικά 47.751 ελέγχους και κατέγραψαν 1.384 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 445.900€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 09.12.2020 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (45.970).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

  • Μη χρήση μάσκας
  • Μη νόμιμη μετακίνηση
  • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κέντρο αισθητικής για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μίνι μάρκετ, για παράβαση αναστολής λειτουργίας και 000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε super market για παράβαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και από δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα 2.100€ σε εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο συνολικού ύψους 1.500€ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για μη τήρηση της απόστασης 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων σε λαϊκή αγορά, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (2.387) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Τα μικτά κλιμάκια ελέγχων επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σε δήμους της επικράτειας που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών από τις καταγγελίες αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα σε καθημερινή βάση διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι σε λαϊκές αγορές, ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.