Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19, για την Τρίτη 17.11.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τρίτη 17.11.2020 συνολικά 50.582 ελέγχους και κατέγραψαν 1.616 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 162.550€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε πέντε επιχειρήσεις (15 ημερών έκαστη)

 COVID 19 17 11 2020

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (46.392)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη νόμιμη μετακίνηση

3. Μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

  • Σε τέσσερις (4) πωλητές λαϊκών αγορών, στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500€ και αναστολή δραστηριότητας για 15 ημέρες στον καθένα (συνολικό ύψος προστίμου 6.000€) διότι δεν τηρούσαν τις αποστάσεις των πέντε (5) μέτρων στους πάγκους τους .
  • Σε βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής χρωμάτων, στην Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000€ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερολογιακών ημερών, για μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ εργαζομένων και μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης .

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (4.136) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η τήρηση των μέτρων περί τηλεργασίας και λειτουργίας των ιδιωτικών και δημόσιων οντοτήτων και οργανισμών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό.