Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 10.08.2021.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) την Τρίτη 10.08.2021 συνολικά 171.016 ελέγχους και κατέγραψαν 159 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 188.850€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 33

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (100.944).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες σε υπεραγορά (super market).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους πωλητές σε λαϊκή αγορά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (beach bar) για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο σε ξενοδοχείο.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε ένα κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ (4x5.000€) σε τέσσερις (4) αλλοδαπούς για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών (υποτροπή).

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 100.000€ (2x50.000€) σε δύο (2) ιδιοκτήτες οικιών, για τη διενέργεια εκδήλωσης (party) με συμμετοχή σαράντα πέντε (45) ατόμων και ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων αντίστοιχα, σε ιδιωτικό/επαγγελματικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες για χρήση ζωντανής μουσικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε πελάτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (ΠΡΟΠΟ) για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δύο (2) άτομα για παραβίαση καραντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ (15x300€) για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους πελάτες σε καταστήματα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, για εξυπηρέτηση πελατών πέραν της ώρας 01:00, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τριάντα επτά (137) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.