Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 12.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 12.01.2021 συνολικά 80.906 ελέγχους και κατέγραψαν 1.520 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 495.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 01.2021 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (69.917).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες

 


 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι τέσσερις (24) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη χώρου (πρώην καφέ) για συνάθροιση, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα ψιλικών για την πώληση προϊόντων που βρίσκονται σε αναστολή, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη ενός (1) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου) για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και σε επιβολή προστίμου ύψους 5.000€, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα-παντοπωλείο και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ στον ιδιοκτήτη οικίας που είχε διοργανώσει παίγνια στην οικία, καθώς επίσης συνελήφθησαν είκοσι (20) άτομα αλλοδαποί και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ για περιορισμό κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη κομμωτηρίου για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος ρούχων και σε επιβολή προστίμου ύψους 5.000€ στο κατάστημα και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος για παράβαση αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) και σε επιβολή προστίμου ύψους 5.000€ για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας – άσκοπη μετακίνηση.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε φυσικά πρόσωπα, για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον,  πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (2.963) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.