Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τριτη 14.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 14.09.2021 συνολικά 137.500 ελέγχους και κατέγραψαν 316 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 56.550€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (4) επιχειρήσεις.  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 16

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (97.396).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 500€ σε ψητοπωλείο για απασχόληση υπαλλήλου που δεν ήταν εμβολιασμένος και δεν είχε υποβληθεί σε rapid test.                                                                
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 500€ σε κατάστημα μαζικής εστίασης για απασχόληση υπαλλήλου που δεν ήταν εμβολιασμένος και δεν είχε υποβληθεί σε rapid test.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κέντρο αισθητικής για την μη ύπαρξη πινακίδας μέγιστου αριθμού ατόμων

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των μέτρων πρόληψης και 300€ για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ έκαστο σε ένα κατάστημα εμπόριο αθλητικών ειδών και σε ένα κατάστημα παιχνιδιών για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για πελάτες στον εσωτερικό χώρου του καταστήματος χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, επιπλέον   βεβαιωθήκαν δυο (2) παραβάσεις των 300€ σε πελάτες του καταστήματος για μη κατοχή προβλεπόμενων πιστοποιητικών υγείας.

 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπεράριθμους πελάτες και προστιμο 300 για μη αναγραφη αριθμου εισερχομενων πελατων            

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για πελάτες στον εσωτερικό χώρου του καταστήματος χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

Επικράτεια

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενέργησε 97 ελέγχους σε 2 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα τρία (53) αντικείμενα και σε τριακόσια είκοσι οκτώ (328) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε μία (1) Προνοιακή Δομή στο Δήμο Πατρέων, όπου σε σύνολο εβδομήντα πέντε (75) εργαζομένων, οι εβδομήντα τέσσερις (74) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό-εβδομήντα τρεις (73) πιστοποιητικό εμβολιασμού και ένας (1) είχε πιστοποιητικό νόσησης-ήτοι ποσοστό 98,66%. Ελέγχθηκαν, επίσης δύο (2) ΜΦΗ, μία στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και μία στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης όπου σε σύνολο σαράντα πέντε (45) εργαζομένων (Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου), όλοι (45) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (σαράντα τρεις (43) πιστοποιητικό εμβολιασμού και δύο (2) πιστοποιητικά νόσησης) ήτοι ποσοστό 100%. Αντίστοιχα στη ΜΦΗ στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε σύνολο σαράντα (40) εργαζομένων, οι τριάντα οκτώ (38) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ήτοι ποσοστό 95,00%.

Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Ένας (1) εργαζόμενος στην Προνοιακή Δομή στο Δήμο Πατρέων και δύο (2) εργαζόμενοι στη ΜΦΗ στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης ήταν σε άδεια.

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες επτά (307) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές Προνοιακές δομές.