Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 15.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τρίτη 15.12.2020 συνολικά 64.151 ελέγχους και κατέγραψαν 1.682 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 533.600€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (53.674).

 

Ελεγχοι 15 12 2020

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οκτώ (8) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση αναστολής πώλησης εμπορευμάτων των οποίων η πώληση έχει ανασταλεί, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε internet cafe για παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Κεντρικής Πελοποννήσου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας .
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 1.000€ για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων για την χρήση ανελκυστήρων (τρία άτομα) σε κλινική στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε πολίτες για μη τήρηση των όρων περιορισμού της κυκλοφορίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα έξι (4.516) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια βάσει της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το 1520, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέγονται από τις υγειονομικές αρχές.