Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 17.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 17.08.2021 συνολικά 191.701 ελέγχους και κατέγραψαν 192 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 78.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε έξι (6) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 ΓΙΑ 17.08.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (103.982).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη χρήση μάσκας από υπάλληλο, στην Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπάλληλους και πελάτες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπάλληλους, στην Περιφέρεια Κρήτης,
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες στην Περιφέρεια Κρήτης,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε έναν προσωρινά υπεύθυνο κομμωτηρίου, για μη τήρηση βιβλίου λίστας πελατών, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπάλληλους, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας καθώς και σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο φυσικά πρόσωπα διότι παραβίασαν το μέτρο του προσωρινού κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνα), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έλλειψη αντισηπτικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος, το οποίο είχε δηλωθεί ως covid-free, χωρίς οι πελάτες να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ καθώς και σύλληψη για άρνηση δειγματοληπτικού ελέγχου, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.500€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από υπάλληλους και δύο ιδιοκτήτες, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.750€ για λοιπές παραβάσεις.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τέσσερις (104) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.