ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 18.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 18.05.2021 συνολικά 65.597 ελέγχους και κατέγραψαν 237 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους   99.650€

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (54.697).

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) αθλητικό - πολιτιστικό σύλλογο για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας του.
  • Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ένα (1) κέντρο διασκέδασης για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής
  • Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) ξενοδοχείο για υπέρβαση του ορίου 10% της χωρητικότητας στον ανελκυστήρα, χρησιμοποίησαν τον ανελκυστήρα δύο (2) άτομα αντί του ενός (1).
  • Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας τα οποία βρίσκονταν και αθλούνταν εντός του αθλητικού - πολιτιστικού συλλόγου.
  • Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρείς (3) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και υπέρβασης ωραρίου λειτουργίας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

 

Επικράτεια

  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εξήντα εννέα (69) αντικείμενα και σε τριακόσια σαράντα (340) φυσικά πρόσωπα φυσικά πρόσωπα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβίαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες μία (301) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Λόγω της καταγραφής υψηλών ποσοστών παραβατικότητας στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος και επίκεντρο τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους ειδικούς όρους λειτουργίας θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη συλλογική προσπάθεια για τη σταδιακή επανεκκίνηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.