Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη  24.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 24.08.2021 συνολικά 175.209  ελέγχους και κατέγραψαν  315  περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους  110.000€, και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε επτά   (7) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 38

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (100.674).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε  πρόστιμα συνολικού ύψους 600€  σε ένα (1) ίντερνετ καφέ για δύο (2) υπαλλήλους για μη χρήση μάσκας προστασίας.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για είσοδο σε πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ορίου πελατών σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ορίου πελατών.

 

Περιφέρεια  Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας και 300€ σε έναν πελάτη για μη χρήση μάσκας προστασίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμο ύψους 5.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες που χόρευαν σε εσωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ σε δειγματοληπτικό έλεγχο (5) πελατών, ουδείς εξ αυτών επέδειξε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τοποθέτηση αντισηπτικού ανά τραπέζι.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε  πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας  στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000€ σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας  στο καθένα  για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300€ σε καταστήματα για υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ σε φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δεκαέξι (16)  αντικείμενα και διενήργησαν ταυτοπροσωπία, πιστοποιητικά εμβολιασμού σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα μέσω της εφαρμογής covidfree.GR, ως καθήμενοι σε εσωτερικό χώρο καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβίαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.