Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 02-04.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 02-04.07.2021 συνολικά 292.583 ελέγχους και κατέγραψαν 146 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 133.700€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε   τρείς (3) επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 15

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (287.682).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας και σύλληψη ενός (1) προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο αξίας 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (καφέ μπαρ) διότι βρέθηκε να επιτρέπει τη φιλοξενία μη καθήμενων πελατών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο αξίας 5.000€ σε κέντρο διασκέδασης διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των πελατών ήταν εξακόσιοι (600), ήτοι 72,9% και υπερέβαινε τους διακόσιους έξι (206), ήτοι το 25% της μέγιστης επιτρεπόμενης πληρότητάς του.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) παράνομα εισερχόμενο στη χώρα υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε εσωτερικό χώρο
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε εσωτερικό χώρο
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε τουλάχιστον είκοσι (20) όρθιους πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπεράριθμους πελάτες
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) παράνομα εισερχόμενο στη χώρα υπήκοο Αλβανίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ καθώς και σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση κατά 25% της πληρότητας καταστήματος, σε κατάστημα όπου διοργάνωνε γαμήλια εκδήλωση

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ύπαρξη πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000€ σε πέντε (5) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και χρήση εσωτερικών χώρων καταστημάτων.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε διακόσια δώδεκα (212) αντικείμενα και σε χίλια πεντακόσια εβδομήντα (1570) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ επτά (7) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες ενενήντα δύο (492) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.