Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 03-05.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 03-05.09.2021 συνολικά 526.653 ελέγχους και κατέγραψαν 910 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 418.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (35) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 44

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (313.788).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (3x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και για εξυπηρέτηση συνολικά επτά (7) πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα ύψους 300€ στους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ σε τρία (3) καταστήμτα και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε από 300€ πρόστιμο στους δύο (2) πελάτες
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.000€ (2x500€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 8.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό τους χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επέβαλε πρόστιμα ύψους 1.200€ στους πελάτες και σε εργαζόμενους για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.300€ σε καφέ μπαρ για μη υποβολή self test ή rapid test από δύο (2) εργαζόμενους και μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 500€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη υποβολή self test ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξήντα (60) ημέρες.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.800€ σε έξι (6) εστιατόρια για την μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.800€ σε έξι (6) εστιατόρια για την μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από έξι (6) υπάλληλους μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε έναν (1) έμπορο λαϊκής αγοράς για μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2000€ σε έναν (1) κατάστημα ψιλικών για την υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε πρόστιμα ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, στον δήμο Γλυφάδας.
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, στον Δήμο Αθηναίων.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 1.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και λοιπές παραβάσεις.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) άτομα για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό τους χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ στους πελάτες (4x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 20.000€ σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε αναστολή λειτουργίας εξήντα (60) ημερών σε κέντρο διασκέδασης (3η παράβαση) για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε αναψυκτήριο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για μη τοποθέτηση αντισηπτικών στα τραπέζια.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 10.000 σε κατάστημά υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (2η παράβαση)] για ύπαρξη όρθιων πελατών και (4) πρόστιμα ύψους 300€ έκαστο για μη χρήση μάσκας από υπαλλήλους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών (υποτροπή) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι διαπιστώθηκε να εξυπηρετεί στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος όρθιους πελάτες. Βεβαιώθηκε πρόστιμο στο ίδιο κατάστημα την ίδια ημέρα εκ νέου διότι διαπιστώθηκε να εξυπηρετεί στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος όρθιους πελάτες. Συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας του καταστήματος για 60 ημέρες (3η παράβαση).

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε κομμωτήριο, για μη τήρηση λίστας ραντεβού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε καφενείο για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ., επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε συνολικά πρόστιμα 35.000€ (5.000€ στον ιδιοκτήτη, 5.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, 25.000€ στην επιχείρηση) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για υγειονομικές παραβάσεις.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων, στον δήμο Βόλου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ σε εργαζόμενο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας, στον δήμο Βόλου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ έκαστο σε δύο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο 50.000€ σε άτομο, για διοργάνωση εκδήλωσης με την παρουσία όρθιων ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ για παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που άνοιξε ενώ τελούσε σε αναστολή λειτουργίας, συγκεκριμένα επέβαλε πρόστιμο 25.000 στο κατάστημα και 5.000 στον ιδιοκτήτη, στον Δήμο Μυκόνου. (Ήταν σε αναστολή από 4/9 για όρθιους πελάτες)
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1500€ σε τέσσερα (4) ξενοδοχεία για μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από είκοσι οκτώ (28) υπάλληλους.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3900€ σε τρία (3) εστιατόρια για μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από δεκατρείς (13) υπάλληλους.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2000€ σε μία (1) καφετέρια για μη τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και επτά (7) μέρες αναστολή λειτουργίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2000€ σε μία (1) εστιατόριο για μη τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και επτά (7) μέρες αναστολή λειτουργίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε μία (1) καφετέρια για μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από ένα (1) υπάλληλο.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.900€ (33x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.600€ (22x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.050€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και λοιπές παραβάσεις.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν εννέα (109) αντικείμενα και σε οκτακόσια είκοσι δύο (822) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους συνολικά σε τρεις (3) Προνοιακές Δομές στην Αθήνα, τρεις (3) ΜΦΗ στη Θεσσαλονίκη, δύο (2) ΜΦΗ στην Πάτρα, όπου σε σύνολο διακοσίων τριάντα πέντε (235) εργαζομένων οι διακόσιοι είκοσι ένας (221) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (216 εμβολιασμένοι και 5 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 94,04%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Εννέα (9) εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και πέντε (5) ήταν σε νόμιμη άδεια.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι μία  (21) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες ενενήντα επτά (297)κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.