Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 03-05.12.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 03-05.12.2021 συνολικά 234.242 ελέγχους και κατέγραψαν 717 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 262.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (18) επιχειρήσεις.  

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 214.750

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας.

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.600€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ, των υπόχρεων σε διαγνωστικό έλεγχο υπαλλήλων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας από τέσσερις (4) υπαλλήλους στην Περιφέρεια Αττικής,
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε επιχείρηση και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε εννιά (9) καταστήματα για μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ σε (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιβλήθηκε στον ελ λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για παραβίαση κανόνων λειτουργίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ορίου πελατών και επιπλέον δεν τηρούσε τους κανόνες υγιεινής (μη ύπαρξη αντισηπτικών σε τραπέζια, μη τήρηση αποστάσεων στον εξωτερικό χώρο).

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ενώ επέβαλε στον ελ λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε συνολικά σε τρεις (3) συλλήψεις, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από δύο (2) υπαλλήλους που εργάζονταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιώτη για παραβίαση καραντίνας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 15.000€ σε αθλητικό σωματείο για μη χρήση μάσκας από θεατές.

Επικράτεια

 

 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε εκατόν εβδομήντα τρείς (173) ελέγχους σε αντικείμενα και σε εκατόν σαράντα (140) φυσικά πρόσωπα που βρίσκονταν εντός καταντημάτων για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν τριάντα (130) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εννιακόσια ενενήντα (990) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ τα σχετικά πιστοποιητικά τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (3.280) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε ένα (1) ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας) όπου σε σύνολο εννέα (9) εργαζομένων όλοι (9) διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ήτοι ποσοστό 100,00%. Επιπλέον στον ίδιο Δήμο ελέγχθηκε το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ι.Μ. Φλώρινας-Πρεσπών & Εορδαίας «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΝ», όπου σε σύνολο εννέα (9) εργαζομένων, οι οκτώ (8) διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ ένας (1) εργαζόμενος βρισκόταν σε αναστολή καθηκόντων, ήτοι ποσοστό 88,89%.
 • Στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης ελέγχθηκε η δομή με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση “Η Ροδαυγή”» όπου σε σύνολο δεκαοκτώ (18) εργαζομένων όλοι (18) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ήτοι ποσοστό 100,00%.
 • Στο Δήμο Καστοριάς ελέγχθηκε ένα (1) ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΨΥΧΑΓΩΓΩ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου σε σύνολο έντεκα (11) εργαζομένων όλοι (11) διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ήτοι ποσοστό 100,00%. Επιπλέον στον ίδιο Δήμο ελέγχθηκε το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ» ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου σε σύνολο επτά (7) εργαζομένων όλοι (7) διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ήτοι ποσοστό 100,00%.
 • Τέλος στο Δήμο Πατρέων ελέγχθηκε η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» όπου σε σύνολο τριάντα δύο (32) εργαζομένων, είκοσι τρεις (23) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ήτοι ποσοστό 71,88%. Σε εννέα (9) από τους εργαζόμενους δεν έγινε αποδεκτή η εργασία τους.
 • Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής ή Μ.Φ.Η.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα (9) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (6) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες εβδομήντα επτά (277) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.