Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 04-06.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν από 04-06.12.2020 συνολικά 158.343 ελέγχους και κατέγραψαν 4.834 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.476.900€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις και 7 ημερών σε δυο (2) επιχειρήσεις.

 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 04 06.12.2020 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (146.619).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Συνελήφθησαν τέσσερα (4) άτομα από την ΕΛ.ΑΣ και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.100€ στο κέντρο της Αθήνας, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράνομα τυχερά παίγνια, το οποίο λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ συνολικά τρεις (3) κυρώσεις αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, σε καφέ για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε ογδόντα δύο (82) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε ιντερνέτ-καφέ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφέ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφετέρια, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δυο (2) πρόστιμα από 3.000€ σε δύο (2) περιπτώσεις διοργάνωσης εκδήλωσης σε οικία, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και δέκαπεντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε πολυκατάστημα για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο καφέ, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφέ μπαρ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε οβελιστήριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκαν από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και από επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) λαϊκές αγορές της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υπεραγοράς (super market), λόγω μη επίδειξης προγράμματος ειδικής απολύμανσης σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια (μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης).
 • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ δεκαεννέα (19) πρόστιμα ύψους 5.700€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ (6.628) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στους Δήμους της επικράτειας που καταγράφουν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί κοινά πρότυπα και μεθοδολογία ελέγχου, τα οποία χρησιμοποιούνται από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.