Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για διάστημα 04-07.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 04-07.03.2022 συνολικά 319.752 ελέγχους και κατέγραψαν 601 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 315.150€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε   (3) επιχειρήσεις.  

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 289.693

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας.

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο εργαζόμενους καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας και 600€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε επτά (7) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο εργαζόμενο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας και 300€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη πολίτη και επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000€ για παραβίαση καραντίνας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000€, σε πολιτιστικό σύλλογο, για υπαίθρια εορταστική εκδήλωση.
 • Η ΕΛΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε πολίτη για παραβίαση καραντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000€ στη γηπεδούχο ομάδα για μη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θεατών και μη εκτεταμένη χρήση μάσκας εντός γηπέδου
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη πελάτη καταστήματος για επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού και εγγράφου ταυτοπροσωπίας με στοιχεία που αφορούσαν σε άλλο άτομο και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000€.Στο κατάστημα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη με πλαστά πιστοποιητικά
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε εργαζόμενο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας και 300€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€, σε άτομο, για παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα.

           

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε επιχείρηση, για υπεράριθμους πελάτες.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση για μη χρήση μάσκας από έναν εργαζόμενο, στον οποίο επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πέντε (5) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ έκαστο.

 

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (23.191) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19.
 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε χίλιους εκατόν εξήντα έξι (1.166) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν εξήντα επτά (167) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν χίλια επτακόσια σαράντα τέσσερα (1.744) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ τα σχετικά πιστοποιητικά τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι (3.776) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά πενήντα εννέα κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.