Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 05-06.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 05-06.01.2021 συνολικά 170.026 ελέγχους και κατέγραψαν 3.127 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 999.450€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 05 06.01.2021 1

 

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (152.976).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τριάντα τρεις (33) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη υπευθύνου καφετέριας και σε επιβολή προστίμου 3.000€ στον ίδιο και 5.000€ στην επιχείρηση, καθώς και σε επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη υπευθύνου καταστήματος λιανικού εμπορίου και σε επιβολή προστίμου 3.000€ στον ίδιο και 5.000€ στην επιχείρηση, ενώ συνελήφθησαν και δύο (2) πελάτες και τους επιβλήθηκε πρόστιμο από 300€ έκαστος για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη υπευθύνου καταστήματος λιανικού εμπορίου και σε επιβολή προστίμου 3.000€ στον ίδιο, 5.000€ στην επιχείρηση και σε δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, καθώς και σε επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε επτά (7) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ατόμου για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στη Θεσσαλονίκη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε επιχείρηση, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι επτά (7) συμμετέχοντες για παράνομο τυχερό παίγνιο και τους επιβλήθηκε πρόστιμο από 300€ έκαστος για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε επιχείρηση, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι οκτώ (8) συμμετέχοντες και τους επιβλήθηκε πρόστιμο από 300€ έκαστος, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε επιχείρηση, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι πέντε (5) συμμετέχοντες και τους επιβλήθηκε πρόστιμο από 600€ έκαστος για: α) παραβίαση περιορισμού κίνησης και β) μη χρήση μάσκας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε ταβέρνα για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και σε επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση για παράβαση αναστολής λειτουργίας, καθώς και σε επιβολή προστίμων από 300€ έκαστος σε πέντε (5) πελάτες του καφενείου για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, σε επιβολή προστίμου 5.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση καθώς και επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, σε επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση καθώς και επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπευθύνου για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο (κατάστημα υποδημάτων χονδρικής) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, και πρόστιμο 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), καθώς και στην επιβολή προστίμων από 300€ έκαστος σε δώδεκα (12) πελάτες του καφενείου για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 20.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα λιανικού εμπορίου για τη μη τήρηση της αναστολής πώλησης εμπορευμάτων των οποίων η πώληση έχει ανασταλεί, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας (2x300€), στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (5.680) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους στη βάση των μέτρων που ισχύουν, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.