Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 05-07.03.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 05-07.03.2021 συνολικά 248.683 ελέγχους και κατέγραψαν 5.871 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.855.800€, κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έξι (6) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 05 07.03.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (214.449).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες
 • Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τριάντα δύο (32) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δώδεκα (12) παραβιάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο στον προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος πώλησης κινητών τηλεφώνων και συναφών ειδών, 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, καθώς και 300€ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος πώλησης κινητών τηλεφώνων και συναφών ειδών και 300€ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ-σνακ μπαρ, πρόστιμο 300€ στον ιδιοκτήτη για μη χρήση μάσκας και από 600€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο και 5.000€ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη παντοπωλείου, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και 300€ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στην προσωρινά υπεύθυνη καφέ-μπαρ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας στην επιχείρησης, καθώς είχε θέσει προς πώληση τσάντες, πορτοφόλια και μάσκες, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα των 3.000€ σε καφέ-μπαρ και εστιατόριο αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε από 300€ πρόστιμο σε έντεκα (11) άτομα, που τοποθετούσαν φυλλάδια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη οκτώ (8) ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊού), καθώς συμμετείχαν σε τυχερά παίγνια εντός καταστήματος και από 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 5.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ – μπαρ και από 600€ πρόστιμο σε πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη τριών (3) ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊού) και από 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ταβέρνας για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε δεκαεννέα (19) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 16.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικής πώλησης για παραμονή υπεράριθμων πελατών εντός του καταστήματος και μη τήρηση της διαδικασίας click inside, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικού εμπορίου για μη τήρηση της διαδικασίας click away, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 2.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κυλικείο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 3.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ - μπαρ, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφενείο για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και από 300€ πρόστιμο σε οκτώ (8) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφέ - παντοπωλείο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών έξωθεν του καταστήματος και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφέ – μπαρ και από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ στον υπεύθυνο δημοτικού αθλητικού χώρου και από 150€ πρόστιμο σε δύο (2) άτομα για άθληση χωρίς την παρουσία προπονητή, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε έμπορο για παραβίαση του ποσοστού επιτρεπόμενου αριθμού εμπόρων και παραγωγών στη λαϊκή αγορά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε ένα (1) συμμετέχοντα για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφετέριας και επιβολή προστίμου 3.000€, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφετέριας και επιβολή προστίμου 3.000€. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 300€ πρόστιμο σε τρία (3) παντοπωλεία για μη ανάρτηση εγγράφου μέγιστου αριθμού καταναλωτών εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε παντοπωλείο για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη επιχείρησης αναψυχής, επιβολή προστίμου 5.000€ στον ιδιοκτήτη και από 600€ σε (9) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη τήρηση απόστασης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε πιτσαρία για μη ανάρτηση εγγράφου μέγιστου αριθμού καταναλωτών εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο από 150€ σε (10) άτομα για μη χρήση μάσκας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ σε (14) παρευρισκόμενους, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και 15ημερη αναστολή λειτουργίας σε καφενείο για εξυπηρέτηση πελατών εκτός του καταστήματος και από 300 ευρώ σε πέντε (5) πελάτες για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη σνακ μπαρ, επιβολή προστίμου 3.000€ και 15ημερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε από 300€ πρόστιμο σε (2) πελάτες, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ σε (3) συμμετέχοντες, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στον ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης και από 300 ευρώ σε (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκαν από 300€ πρόστιμο σε έξι (6) περιπτώσεις για παραβίαση περιορισμού κίνησης και τρεις (3) περιπτώσεις για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 37.900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 14.100€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) πρόστιμο 300€ σε υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας, στον Δήμο Περιστερίου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από φυσικά πρόσωπα, στον Δήμο Κηφισιάς.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εννιά χιλιάδες τριακόσες τριάντα πέντε (9.335) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.