Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τo διάστημα 08-10.04.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 08-10.04.2022 συνολικά 276.156 ελέγχους και κατέγραψαν 276 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 108.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (4) επιχειρήσεις.  

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 259.533

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους εργασίας, ήτοι μη χρήση μάσκας από τους εργαζομένους
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ημεδαπής για παράβαση του άρθρου 285 του Π.Κ. και επιβολή ενός (1) διοικητικού μέτρου αναστολής λειτουργίας της τάξεως των εξήντα (60) ημερών (ως τέταρτη κατ’ επανάληψη τελούμενη παράβαση ιδίου διοικητικού χαρακτήρα) διότι ως ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την είσοδο και εξυπηρέτηση σε τρείς (3) πελάτες που στερούνταν σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Αντιστοίχως, βεβαιώθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο στους προαναφερόμενους πελάτες, διότι βρίσκονταν εντός του εν λόγω καταστήματος χωρίς να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε δύο πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους των επιχειρήσεων, στους εν λόγω εργαζόμενους επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ έκαστος.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

 

Επικράτεια

 

 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε διακόσιες σαράντα εννιά (249) ελέγχους σε επιχειρήσεις – καταστήματα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και σε τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378) φυσικά πρόσωπα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, όλοι οι έλεγχοι έλαβαν χώρα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (13.274) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε ελέγχθηκαν εκατόν είκοσι ένα (121) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εξακόσια ένα (601) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εννιακοσίων ενενήντα δύο (1.992) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε   (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.