Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 11-13.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν από 11-13.12.2020 συνολικά 152.655 ελέγχους και κατέγραψαν 4.103 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.303.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε εννέα (9) επιχειρήσεις.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 11 1312.2020 1

 

 

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (142.154).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σαράντα τρεις (43) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) πρόστιμα των 5.000€ σε καφενεία για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφέ-μπαρ για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφενείο διότι εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο για παράβαση αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καφετέρια διότι εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε γυμναστήριο για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε τσιπουράδικο, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (2) πρόστιμα των 3.000€ έκαστο σε μίνι-μάρκετ για πώληση προϊόντων κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε υπεύθυνο κομμωτηρίου, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 10.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε καφέ-μπαρ, στη Θεσσαλονίκη.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο (take away) γιατί εξυπηρετούσε καθήμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μίνι μάρκετ γιατί λειτουργούσε πέραν του νόμιμου ωραρίου (21:00), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Επιβλήθηκε από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) σούπερ μάρκετ για μη τήρηση κανόνων υγιεινής, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από μικτό κλιμάκιο ελέγχου Επιθεωρητών της Ε.Α.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 2.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα, λόγω μη τήρησης των κανόνων αναστολής λειτουργίας πώλησης προϊόντων σε επιχείρηση έως 20 τ.μ. στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πατρέων.
 • Επιβλήθηκαν από μικτό κλιμάκιο ελέγχου Επιθεωρητών της Ε.Α.Δ. και του Σ.ΕΠ.Ε. πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ σε Τράπεζες, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών.
 • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ σε πολίτες για μη τήρηση των όρων περιορισμού της κυκλοφορίας, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (11.872) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων επικαιροποιείται συνεχώς βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που αναλύονται καθημερινά, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη και τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.