Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 13-15.05.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από  13-15.05.2022 συνολικά   301.000 ελέγχους και κατέγραψαν 34  περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 10.400€

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 279.305

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

 

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (20.907) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα  για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους   800€ σε φυσικά πρόσωπα  για  υγειονομικές παραβιάσεις.
  • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε εκατόν πενήντα οκτώ (158) ελέγχους σε επιχειρήσεις – καταστήματα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και σε δέκα (10) φυσικά πρόσωπα, οι έλεγχοι έλαβαν χώρα στην Αττική, την Πελοπόννησο, το Νότιο Αιγαίο και την Κεντρική Μακεδονία.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε  εξήντα επτά (67) αντικείμενα.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ  έλεγξαν εκατόν πενήντα επτά (157) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας. Επιπλέον έλεγξαν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή  διαγνωστικού ελέγχου τριακοσίων εξήντα τεσσάρων (364)εργαζομένων, με την εφαρμογή Covid Free.GR.

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται έλεγχοι για  την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών  εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων.