Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 14-16.01.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 14-16.01.2022 συνολικά 180.945 ελέγχους και κατέγραψαν 1.534 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 538.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε (18) επιχειρήσεις, (30) ημερών σε (3) επιχειρήσεις και (60) ημερών σε (1) επιχείρηση.  

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 160.898

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων
 2. Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 3. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19
 4. Μη τήρηση της απαγόρευσης μουσικής
 5. Μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου παραδοσιακού καφενείου, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση πελατών καθ΄ υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ) και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών διότι επέτρεψε την είσοδο σε πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερών, λόγω 2ης παράβασης, για μη τήρηση της απαγόρευσης μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη αλλοδαπής και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ για άρνηση υποβολής σε διαγνωστικό τεστ Covid-19, στον Αερολιμένα Αθηνών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερών, λόγω 2ης παράβασης, για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε διοικητικό πρόστιμα 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερών, λόγω υποτροπής, για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας και της απαγόρευσης μουσικής. Επιπλέον επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων.
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα ΟΠΑΠ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για είσοδο πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερών, λόγω 2ης παράβασης, για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής. Επιπλέον επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής, καθώς και για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ στον υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημέρων για παραβίαση της απαγόρευσης μουσικής.


 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δύο (2) καταστήματα και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημέρων στο καθένα για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημέρων για παραμονή πελάτη εντός του καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη αλλοδαπού και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ για είσοδο στη χώρα άνευ των προβλεπόμενων πιστοποιητικών υγείας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε αναστολή λειτουργίας εξήντα (60) ημερών, λόγω 4ης παράβασης, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών και χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής. Επιπλέον επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για αναπαραγωγή μουσικής εντός του καταστήματος μέσω κινητού τηλεφώνου, η οποία μεταδιδόταν έντονα σε όλο το χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημέρων για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί) και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παράβαση της απαγόρευσης μουσικής.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς τις απαιτούμενες αποστάσεις και μη τήρηση της υποχρέωσης εξαερισμού του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Επιπλέον επέβαλε 300 για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στον εσωτερικό χώρο.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε ελέγχους σε δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (16.935) αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα.
 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε τριακόσιους ενενήντα οκτώ (398) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά της COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν δέκα πέντε (115) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας προστασίας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά (2.187) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid FGR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δεκαέξι (16) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.