Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 18-20.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν από 18 έως 20.12.2020 συνολικά 230.643 ελέγχους και κατέγραψαν 5.165 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.688.400€, κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δεκατέσσερις (14) επιχειρήσεις και μία (1) αναστολή επιχείρησης για τριάντα (30) ημέρες λόγω υποτροπής.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 18 19 20 12.2020 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (197.402).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τριάντα έξι (36) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ για τη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 2.000€ σε σφαιριστήριο στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ για τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες (συνολικά 30 ημέρες) αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάβα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος για διοργάνωση παράνομων τυχερών παιχνιδιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για τη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης παράνομων τυχερών παιχνιδιών στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε πλανόδιο μικροπωλητή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 1.500€ στον υπεύθυνο θρησκευτικής λειτουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ στους οκτώ παρευρισκόμενους.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας (λόγω υποτροπής) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ στους πέντε πελάτες.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (λόγω υποτροπής) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 30.500€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 29.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολής λειτουργίας σε δύο αντικείμενα ελέγχου για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων και σε ένα κατάστημα υποδημάτων, για μη τήρηση του σχετικού καταλόγου ραντεβού ή ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος παραλαβής προϊόντων παράδοσης εκτός (click away) στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 45 ημέρες) σε τρία (3) καταστήματα (εμπορίου ηλεκτρονικού υλικού και ηλεκτρικών ειδών, χρωμάτων – σιδερικών και σε κατάστημα ενδυμάτων) για μη τήρηση της διαδικασίας πληρωμής ηλεκτρονικά ή με POS για τη διαδικασία παράδοσης εκτός (click away) στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 6.700€ και δεκαπέντε (15)ημερολογιακές ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα.

Συγκεκριμένα: α) Κατά τον έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€=2.700€), σε όλη την επικράτεια,

β) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3000€ και 15 ημερολογιακές ημέρες αναστολή λειτουργίας, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί διαπιστώθηκε χρήση τραπεζιών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος από πελάτες, στο Δήμο Χαλανδρίου,

γ) κλιμάκιο ελέγχου της ΕΑΔ (μαζί με Επόπτρια Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 1.000€ σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, το οποίο βρέθηκε να εξυπηρετεί πελάτη χωρίς ραντεβού κατά τη διαδικασία click away, στο Δήμο Λαρισαίων.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (9.242) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης. Στον σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται και η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του “click away” με στόχο την προστασία τους υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή του συνωστισμού που ενδέχεται να παρουσιαστεί ενόψει των Χριστουγέννων.