Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 19-21.02.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 19-21.02.2021 συνολικά 218.237 ελέγχους και κατέγραψαν 4.585 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.486.150€, κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε επτά (7) επιχειρήσεις και κύρωση αναστολής λειτουργίας τριάντα (30) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 19 21.02.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (187.033).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εκατό σαράντα οκτώ (148) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πέντε (5) πρόστιμα των 500€ (5Χ500) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη, στον Αερολιμένα Αθηνών.
 • ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καφετέριας, επιβολή προστίμου 5.000€ στον ιδιοκτήτη και από 300€ σε τρεις (3) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ατόμου για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊου, στη Θεσσαλονίκη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφενείο – οβελιστήριο, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος πελάτη, στον οποίο επιβλήθηκε, επίσης, πρόστιμο 300€, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος τεσσάρων (4) πελατών, στους οποίους επιβλήθηκε από 300€ πρόστιμο, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανώτρια ιδιωτικής εκδήλωσης σε οικία, με επιβολή στους συμμετέχοντες, δεκαεννέα (19) προστίμων των 300€ για μη χρήση μάσκας και είκοσι (20) προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δέκα (10) συλλήψεις σε ιδιωτική εκδήλωση σε οικία με επιβολή είκοσι (20) προστίμων των 300€, για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης και από 300€ ευρώ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης και από 300€ πρόστιμο σε οκτώ (8) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε επτά (7) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα των 5.000€ σε δυο φυσικά πρόσωπα για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ πρόστιμο σε δέκα (10) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτρια καφενείου, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος εννέα (9) πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, σε ιδιοκτήτη καφενείου για παραμονή εντός του καταστήματος πέντε (5) πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και πρόστιμο 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης κατά την οποία διεξαγόταν τυχερά παίγνια και επιβολή σε έξι (6) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ημεδαπό για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφετέρια, για παραμονή πελατών εντός και εκτός του καταστήματος, ενώ σε πελάτη επιβλήθηκε 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, ενώ σε δύο (2) πελάτες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 600€ για παραμονή στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε δώδεκα (12) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε τρεις (3) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή σε επτά (7) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε δύο (2) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε τρεις (3) συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ (λόγω υποτροπής) και αναστολή λειτουργίας (30) ημερών σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι εξυπηρετούσε δύο (2) καθήμενους πελάτες, στους δύο (2) καθήμενους πελάτες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€, για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη κληρικού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500€, διότι τελούσε λειτουργία σε χώρο (Ιερό Ναό) (250) τ.μ., στον οποίο βρίσκονταν (65) άτομα-πιστοί στην Ιερά Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, σε καφέ-παντοπωλείο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία με οκτώ (8) παρευρισκόμενους στους οποίους βεβαιωθήκαν πρόστιμα 300€ στον καθένα για παραβίαση των περιορισμών μετακίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για εξυπηρέτηση δεκατεσσάρων (14) καθήμενων πελατών, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οινομαγειρείου και δύο (2) πρόστιμα των 300 ευρώ σε ισάριθμούς πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο και 5.000€ στον ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κυλικείου και τρία (3) πρόστιμα των 300€ σε ισάριθμούς πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας και δύο (2) πρόστιμα των 300€ σε ισάριθμούς πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 27.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε κατάστημα διανομής (Delivery-Take away) για παραμονή πελάτη εντός καταστήματος και πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη, στο Δήμο Αθηναίων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Πατρέων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα (cafe) διανομής (Delivery-take away) διότι πελάτης καθόταν σε τραπέζι εντός της καφετέριας επιπλέον επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα στον πελάτη, συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για παραμονή εντός του καταστήματος και για παραβίαση μετακίνησης, στον Δήμο Αλίμου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, στον Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις (4.444) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.