ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 21-23.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 21-23.05.2021 συνολικά 210.884 ελέγχους και κατέγραψαν 717 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 349.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις

21 23

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (171.938).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας στο Δήμο Περιστερίου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ορίου των πελατών στο Δήμο Αθηναίων.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στο Δήμο Αθηναίων,
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων (μη ύπαρξη αντισηπτικών)
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και τρείς (3) συλλήψεις ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο και σύλληψη του επειδή λειτουργούσαν μετά τις δώδεκα (00:00) τα μεσάνυχτα και να εξυπηρετούσε στο εσωτερικό του πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύλληψη του ιδιοκτήτη για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και υπέρβαση ωραρίου και δώδεκα (12) πρόστιμα των 300 € σε πελάτες για απαγόρευση κυκλοφορίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύλληψη του ιδιοκτήτη για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (2x000€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα (ζαχαροπλαστείο) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη τήρηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας στο Δήμο Βόλβης.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε μία (1) «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας του σωματείου και 3.000€ στον υπεύθυνο λειτουργίας του γραφείου παραρτήματος του σωματείου που έχει την ευθύνη λειτουργίας του χώρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι τα άτομα ανά τραπέζι υπερέβαιναν το προβλεπόμενο όριο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί εξυπηρετούσε στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος καθήμενους πελάτες.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας στην Περιφέρεια.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x000€) σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x000€) σε δύο (2) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000€ (3x000€) σε τρία (3) καταστήματα για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) Σύριο υπήκοο παράνομα εισερχόμενου στη χώρα

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και σύλληψη σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος (SNAK – BAR)   γιατί εξυπηρετούσε πελάτες καθήμενους εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και σύλληψη σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς κατελήφθη να εξυπηρετεί έξι (6) καθήμενους πελάτες εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, επιπλέον στους εννέα (9) πελάτες που βρίσκονταν εντός του καταστήματος βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 300€ στον καθένα κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) καταστήματα (παντοπωλείο) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ (2x000€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής

Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα (καφέ - μπαρ) για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, δώδεκα (12) πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και δώδεκα (12) πρόστιμα για περιορισμό κίνησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε διακόσια δεκαέξι (216) αντικείμενα και σε χίλια πεντακόσια εξήντα επτά (1567) φυσικά πρόσωπα.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ για λοιπές παραβάσεις.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθήνας επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη του συνιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (479) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.