Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 21-25.04.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 21-25.04.2022 συνολικά 383.528 ελέγχους και κατέγραψαν 52 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 30.250€

Η Ελληνική Αστυνομια επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 333.883

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Είσοδος θεατή σε αθλητικό αγώνα άνευ σχετικού πιστοποιητικού    εμβολιασμού/νόσησης

 

 

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη θεατή αθλητικού αγώνα, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 7.500€ στη γηπεδούχο ομάδα – αθλητικό σωματείο και μείωση του ποσοστού πληρότητας των θεατών κατά το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική λόγω εισόδου ενός (1) θεατή άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω θεατή πρόστιμο 300€.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (48.159) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 7.500€ σε φυσικά πρόσωπα για υγειονομικές παραβιάσεις.
  • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε εξήντα τέσσερις (64) ελέγχους σε επιχειρήσεις – καταστήματα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και σε εκατόν δέκα οκτώ (118) φυσικά πρόσωπα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, όλοι οι έλεγχοι έλαβαν χώρα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εξήντα έξι (66) αντικείμενα.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εκατό εξήντα (160) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εξήντα εννέα (1.069) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε   (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των αθλητικών αναμετρήσεων

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.