Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 26-28.02.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 26-28.02.2021 συνολικά 233.766 ελέγχους και κατέγραψαν 4.832 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.402.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε έξι (6) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 26 28.02.2021

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (196.014).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες
 • Παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού
 • Έκδοση και χρήση ψευδών βεβαιώσεων μετακίνησης εργαζομένων

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τριάντα (30) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ και από 300 ευρώ πρόστιμο σε έξι (6) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφέ για παραμονή πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καφετέριας και από 300€ σε (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (2) συλλήψεις και (2) πρόστιμα 3.000€ σε διοργανωτές ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ σε (73) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ σε (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300€ σε (5) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε εστιατόριο και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο σε (4) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καντίνας, επιπλέον επέβαλε δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στην επιχείρηση και από 300€ πρόστιμο σε (2) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο σε (4) πελάτες, για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα λιανικού εμπορίου για μη ανάρτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού καταναλωτών εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφενείο για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και από 300€ σε τρεις (3) πελάτες για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.900€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή (5) προστίμων των 900€ σε συμμετέχοντες για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων, παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας ,στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα (αίθουσα ψυχαγωγίας-μαζικής εστίασης), για εξυπηρέτηση και παραμονή πελατών εντός του καταστήματος. Επιπλέον 16 συνολικά παραβάσεις και πρόστιμο 300€ σε πελάτες του καταστήματος (16Χ300€), ήτοι 1 παράβαση σε πελάτη για μη χρήση μάσκας, 1 παράβαση σε πελάτη για παράβαση περιορισμού κίνησης και 14 παραβάσεις σε 7 πελάτες για μη χρήση μάσκας και παράβαση περιορισμού κίνησης, στο Δήμο Ιωαννίνων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη (2) ατόμων και από 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κρεοπωλείο για μη ανάρτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού καταναλωτών εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.600€ σε καφενείο και από 600€ σε (2) πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε (2) πρόστιμα των 3.000€ σε (2) άτομα για διοργάνωση εκδήλωσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφενείο και από 300 ευρώ σε (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε παντοπωλείο για διάθεση προς πώληση προϊόντων για τα οποία υφίσταται αναστολή πώλησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε (6) συμμετέχοντες, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο από 5.000€ σε (3) φυσικά πρόσωπα, για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφενείο και από 300€ σε (2) πελάτες για μη χρήση μάσκας και από 300€ σε (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μεζεδοπωλείο, διότι εξυπηρετούσε εντός αυτού έξι (6) καθήμενους πελάτες σερβίροντας τους και από 300€ πρόστιμο σε έξι (6) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφενείου για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο κοσμηματοπωλείου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη πρατηρίου άρτου – καφέ, και από 300 ευρώ σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα των 3.000€ σε (2) διοργανωτές ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 1.500€ πρόστιμο σε ιερωμένο για παραβίαση των μέτρων κατά την τέλεση λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 600€ πρόστιμο σε (2) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη τήρηση ελάχιστης απόστασης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη δύο (2) ατόμων και από 3.000€ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300€ πρόστιμο σε (8) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο από 5.000€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επέβαλε από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφέ και από 300€ σε (7) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης έξωθεν της οικίας του και επέβαλε δύο (2) πρόστιμα των 300€ στους παρευρισκόμενους για παραβίαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 1.500€ πρόστιμο σε ιερωμένο για τέλεση λειτουργίας παρουσία πιστών και επέβαλε (3) πρόστιμα των 300€ στους παρευρισκόμενους για παραβίαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ στον ιδιοκτήτη και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος για 15 ημέρες, επιπλέον στους τρεις (3) πελάτες, επιβλήθηκε πρόστιμο από 300€ στον καθένα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια - πιτσαρία), διότι κατελήφθη να εξυπηρετεί τρεις (3) καθήμενους πελάτες, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. Στους πελάτες του καταστήματος επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300€ έκαστος, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.    
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 29.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα για την παρουσία πελατών στον εξωτερικό χώρο ευθύνης του, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) εμπορικό κατάστημα για μη τήρηση της αναστολής προσέλευσης κοινού στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπό που είχε την ευθύνη λειτουργίας χώρου του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα πώλησης τροφίμων, για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κέντρο αισθητικής - περιποίησης, για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, στο Δήμο Πειραιά.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα διανομής (Delivery-Take Away),για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, Στο Δήμο Ωραιοκάστρου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα πώλησης τροφίμων, για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ για ψευδείς βεβαιώσεις που είχε εκδώσει επιχείρηση πώλησης τροφίμων σε τρεις (3) εργαζόμενους, επιπλέον στους εργαζόμενους της ανωτέρω επιχείρησης επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 900€, για κατοχή και χρήση βεβαίωσης μετακίνησης εργαζομένου που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον δηλωθέντα πίνακα προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στο Δήμο Καλλιθέας.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (3.708) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.