Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 26-28.11.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 26-28.11.2021 συνολικά   228.675 ελέγχους και κατέγραψαν 802 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 286.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας  σε   (21) επιχειρήσεις.  

 H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 208.197

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Υπερβαση ορίου πελατών.

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης  ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 30.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας του καταστήματος. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ σε πελάτη, διότι στερούνταν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε  πρόστιμο ύψους 300€  σε  ψητοπωλείο, λόγω μη χρήσης μάσκας από υπάλληλο εν ώρα εργασίας. Επιπροσθέτως επιβλήθηκε  πρόστιμο 300€ και  στον υπάλληλο του ΚΥΕ για τη μη χρήση μάσκας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση του ποσοστού πληρότητας 100%
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε δέκα (10) καταστήματα για μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας από υπαλλήλους.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα  συνολικού ύψους 12.000€ σε (3)  καταστήματα   και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα  συνολικού ύψους 25.000€ σε (5)  καταστήματα   υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος
 • Η ΕΑΔ επέβαλε δύο πρόστιμα σε δύο (2) διαφορετικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνολικού ύψους 600€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο, σε εμφανές σημείο, κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται ενός του χώρου.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα  συνολικού ύψους 10.000€ σε (2)  καταστήματα   υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο για εξυπηρέτηση  πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος 
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 25.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

           

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι διαπιστώθηκε υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών που εξυπηρετούσε στον εσωτερικό του χώρο, υπέρβαση ορίου πελατών. Στο εν λόγω κατάστημα διαπιστώθηκε υποτροπή της παράβασης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης), επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας από υπαλλήλους

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 600€.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια  ελέγχου σε αθλητική  συνάντηση καλαθοσφαίρισης  μεταξύ των ομάδων ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στο κλειστό γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Δ.Α. Ηρακλείου συνέλαβε  δέκα οχτώ (18) άτομα  για υγειονομικές παραβάσεις και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, ενώ συνολικά βεβαιωθήκαν είκοσι (20) παραβάσεις με πρόστιμο 150€ έκαστο για στέρηση πιστοποιητικού εμβολιασμού και είκοσι (20) παραβάσεις με πρόστιμο 300€ έκαστο για μη χρήση προστατευτικής μάσκας.
 

Επικράτεια

 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε εκατό δέκα εννιά  (119) ελέγχους σε αντικείμενα και σε τετρακόσια είκοσι (420) φυσικά πρόσωπα που βρίσκονταν εντός καταντημάτων για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ  έλεγξαν  χίλια εξακόσια δεκαεπτά (1.617)  φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας  και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ  τα σχετικά  πιστοποιητικά τριών χιλιάδων εννέα (3.009) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
 • Κλιμάκιο της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η)  και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν έλεγχο  στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ 1ο Ειδικό Σχολείο Νεάπολης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων. Σε σύνολο πέντε (5) εργαζομένων, όλοι διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ήτοι ποσοστό 100,00%. Τα πιστοποιητικά των όλων των εργαζομένων ελέγχθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε   (27) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (4) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες μία (301) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για  την κατοχή  και  εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών  εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.