Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 30-31.07 & 01.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 30-31.07 & 01.08.2021 συνολικά 625.396 ελέγχους και κατέγραψαν 505 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 437.350€, κύρωση αναστολής λειτουργίας σε εξήντα επτά (67) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (330.034).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (beach bar), επέβαλλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για διοργάνωση εκδήλωσης (party) καθώς και πρόστιμο 300€ για μη χρήση μάσκας από πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 18.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικούς ύψους 900€ (3x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζομένους στο Δήμο Αγκιστρίου.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικούς ύψους 300€ (1x300€) σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος στο Δήμο Αγκιστρίου.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα ύψους 2.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα ύψους 3.300€ (11x300€) για μη χρήση προστατευτικής μάσκας από πελάτες, σε τρία (3) κέντρα διασκέδασης.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) κέντρα διασκέδασης για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) αναψυκτήριο για μη χρήση προστατευτικής μάσκας από έναν (1) εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.800€ σε είκοσι έξι (26) εργαζόμενους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και υπέρβαση ορίου πελατών αντίστοιχα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) κέντρα διασκέδασης για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα, για εξυπηρέτηση πελατών εντός των καταστημάτων χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ (2η παράβαση) και αναστολή λειτουργίας δέκα πέντε (15) ημερών σε κέντρο διασκέδασης, για είσοδο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζομένους στο Δήμο Βόλβης.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη και από εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επέβαλλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία σύλληψη υπευθύνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ατόμου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000€ για διοργάνωση εκδήλωσης (party) σε ιδιωτικό μη επαγγελματικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για παραμονή ατόμων μη εμβολιασμένων στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων και υπέρβαση του ορίου πελατών.

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 50.000€ σε διοργανωτή εκδήλωσης (party) σε βίλα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€ σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (δεύτερη παράβαση) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις προσωρινά υπευθύνων σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 7.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (δεύτερη παράβαση) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (δεύτερη παράβαση) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημέρες το καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη υπευθύνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο), επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, για υπέρβαση του ορίου πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε άτομο, για παραβίαση καραντίνας.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (20x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες σε πρακτορείο ΟΠΑΠ.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από πελάτη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φούρνος).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200€ (24x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (mini market) και καταστήματα τουριστικών ειδών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε άτομο, για παραβίαση καραντίνας.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.750€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε εκατόν εβδομήντα επτά (177) αντικείμενα και σε τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα (3.174) φυσικά πρόσωπα .
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι έξι (26) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δεκατρείς (13) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες δώδεκα (312) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.