Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 18-20.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν από 18-20.03.2022 συνολικά 246.922 ελέγχους και κατέγραψαν 400 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 162.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (7) επιχειρήσεις.  

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίσητκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 232.952

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ σε (2) καταστήματα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης και του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε επτά (7) καταστήματα για μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο 300€ έκαστος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε εστιατόριο ξενώνα και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για μη τήρηση των ειδικών υγειονομικών όρων.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε υπάλληλο εταιρίας πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε (2) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε εστιατόριο ξενώνα και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για μη τήρηση των ειδικών υγειονομικών όρων.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιχείρηση παραβίασε για δεύτερη φορά την κείμενη νομοθεσία για τα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε (10.599) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19.
 • Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε εκατόν τριάντα (130) ελέγχους σε επιχειρήσεις – καταστήματα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και σε τετρακόσια δύο (402) φυσικά πρόσωπα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, όλοι οι έλεγχοι έλαβαν χώρα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε ενενήντα εννέα (99) αντικείμενα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εξακόσια δεκαπέντε (615) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον έλεγξαν αμιγείς και μικτούς χώρους, καταστημάτων αποκλειστικά για εμβολιασμένους, νοσήσαντες ή με διαγνωστικό τεστ τα σχετικά πιστοποιητικά δύο χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά (2.117) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free.GR.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (6) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.