Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 04.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 04.09.2021 συνολικά 164.582 ελέγχους και κατέγραψαν 318 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 170.150€.


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (99.078).

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 600€ (2x600€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, στον δήμο Γλυφάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (3x000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κάθε κατάστημα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και για εξυπηρέτηση συνολικά επτά (7) πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα ύψους 300€ στους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη προσωρινά υπεύθυνου σνακ μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε από 300€ πρόστιμο στους δύο (2) πελάτες
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.000€ (2x500€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 20.000 (2x10.000€) σε καφέ–μπαρ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) και δεκαπέντε (15) ημερών αντίστοιχα για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφέ–μπαρ, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υπηρεσιών παροχής διαδικτύου και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού στο εσωτερικό του.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε εστιατόριο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε καφέ–μπαρ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε άτομο για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.600€ (22x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε συνολικά πρόστιμα 35.000€ (5.000€ στον ιδιοκτήτη, 5.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, 25.000€ στην επιχείρηση) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε είκοσι επτά (27) αντικείμενα, καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις, επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε διακόσια είκοσι έξι (226) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, τα είκοσι έξι (26) εξ΄ αυτών ευρισκόμενα σε εσωτερικό χώρο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, μέσω της εφαρμογής «Covid Free GR».
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα (9) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.
 • Το Λιμενικό διενήργησε εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα ένα (65.251) ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις (4) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 750€.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.