Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 07.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 07.08.2021 συνολικά 196.136 ελέγχους και κατέγραψαν 413 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 442.050€.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (107.997).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμα ύψους 300€ σε κέντρο διασκέδασης για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων εντός του χώρου στον Δήμο Αλίμου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού 6.000€ (3x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση των μέτρων περιορισμού διασποράς του κορονοϊού.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε μία (1) προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, λόγω βεβαίωσης 3ης παράβασης για μη τήρηση των υγειονομικών όρων (εξυπηρέτηση όρθιων πελατών), στον Δήμο Κασσάνδρας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και για εξυπηρέτηση ανήλικου πελάτη εντός του εσωτερικού χώρου του καταστήματος ο οποίος δεν διέθετε self test τελευταίου 24h.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (10x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κέντρο διασκέδασης για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (10x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (10x300€) σε πελάτες καταστημάτων τουριστικών ειδών και μίνι μάρκετ για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού 6.000€ (3x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.300€ (2.000€+300€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε καντίνα για μη ύπαρξη αντισηπτικών στα τραπέζια και μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) εργαζόμενους.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εξήντα (60) αντικείμενα και καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ και μια αναστολή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (λόγω βεβαίωσης 3ης παράβασης για μη τήρηση των υγειονομικών όρων). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο (3.322) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε μια (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
 • Το Λιμενικό διενήργησε ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα επτά (85.557) ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν διακόσιες ογδόντα τρείς (283) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 381.000€ .

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.