Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 10.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 10.07.2021 συνολικά 112.135 ελέγχους και κατέγραψαν 241 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 223.900€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (100.353).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ (1x2.000€) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψαροταβέρνα) για τη μη τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας του σε ανοικτό υπαίθριο χώρο ή εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικά διακόσιοι εβδομήντα δύο (272) έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€(2x300€) για μη χρήση μάσκας, στον δήμο Αλίμου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις προσωρινά υπεύθυνων και ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών των έξι (6) επιχειρήσεων και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 21.000€ (3x2.000€ & 3x5.000€), για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών άνω του επιτρεπόμενου ορίου ανά τραπέζι και για παραμονή πελατών στο εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 2.000€ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση τριών (3) πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός του καταστήματος, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300€ σε έξι (6) πελάτες για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επέβαλε πρόστιμο 2.000€ για εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 1.200€ (4x300€) σε τέσσερις (4) εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€) και συνολικά είκοσι μία (21) ημέρες αναστολή λειτουργίας (3x7) σε τρία (3) κέντρα διασκέδασης για μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας και συγκεκριμένα για τη μη επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου rapid test ή πιστοποιητικού νόσησης (covid-19). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριακόσιοι (300) έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν οκτώ (8) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) για μη χρήση μάσκας, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κέντρο διασκέδασης, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου καθήμενων πελατών σε τραπέζι.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 2.000€ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε εστιατόριο για μη τήρηση αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 6.000€ (3x2.000€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο και για έλλειψη αντισηπτικών σε τραπέζια. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ σε υπάλληλο για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 1.200€ (4x300€) σε τέσσερις (4) εργαζόμενους σε καντίνα για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη υπευθύνου ξενοδοχείου, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη ξενοδοχείου και επιβολή προστίμου 3.000€ για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και για έλλειψη αντισηπτικών σε τραπέζια.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 2.000€ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και για υπεράριθμους πελάτες.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπευθύνου καφετέριας, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και εξυπηρέτηση πελατών στον εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο καφέ – μπαρ και 5.000€ στην επιχείρηση, για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, ενώ επιβλήθηκε και από 300€ πρόστιμο σε δέκα (10) πελάτες για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 5.000€ πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε καφέ - μπαρ, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 10.000€ (2x5.000€) και συνολικά τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας (2x15) σε δύο (2) επιχειρήσεις δραστηριότητας τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο αιγιαλού, διότι δεν τηρούσαν τις πρέπουσες αποστάσεις μεταξύ ομπρελών, στον δήμο Βόλου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 26.000€ (2x13.000€) σε δύο (2) επιχειρήσεις (μπαρ και χώρο δεξιώσεων) για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ψησταριά για μη τήρηση αποστάσεων των τραπεζοκαθισμάτων.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εξήντα τρία (63) αντικείμενα, καταγράφηκαν έξι (6) παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδες (27.000€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια πενήντα εννέα (659) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν δέκα (10) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€(10x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκατέσσερις (14) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Το Λιμενικό διενήργησε έντεκα χιλιάδες εξήντα (11.060) ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε κάποια παράβαση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.