Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τo Σάββατο 11.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 11.09.2021 συνολικά 158.544 ελέγχους και κατέγραψαν 345 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 181.600€.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (104.767).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις των προσωρινά υπεύθυνων πέντε (5) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (5x2.000€) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, ως δεύτερη παράβαση.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000€ (2x500€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-σνακ μπαρ, εστιατόριο) για απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο στο Δήμο Καισαριανής.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (3x2.000€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.500€ (25x300€) για μη χρήση μάσκας από είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.800€ (26x300€) σε είκοσι έξι (26) πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, ως δεύτερη παράβαση.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δώδεκα (12) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από δύο (2) οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος (κάβα-μίνι μάρκετ) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο σε ξενοδοχειακή μονάδα.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) εργαζόμενους και έναν (1) πελάτη καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρείς (3) πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από δύο (2) ιδιοκτήτες και τέσσερις (4) εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους σε καταστήματα (τουριστικό γραφείο, κουρείο, αρτοποιείο).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε ένα (1) αρτοποιείο και ένα (1) κρεοπωλείο για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) επιβάτες λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) για μη χρήση μάσκας από εννέα (9) εργαζόμενους καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελατών πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για στέρηση άδειας λειτουργίας.

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ (11x300€) για μη χρήση μάσκας από έντεκα (11) εργαζόμενους καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) πελάτες καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους και τέσσερις (4) πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ποδοσφαιρικό σύλλογο για διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου σε ανοικτή αθλητική εγκατάσταση για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αθλητές χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και χωρίς υποβολή rapid test).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για μη τήρηση της απόστασης για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό σε χρήση μπαρ.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400€ (18x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από δεκαοχτώ (18) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για χρήση μουσικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) για μη χρήση μάσκας από τον ιδιοκτήτη και έναν (1) εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια) για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ (11x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων (τουριστικών ειδών και μίνι μάρκετ).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από πελάτη οπωροπωλείου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.200€ (14x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δεκατέσσερις (14) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από έναν (1) οδηγό και έναν (1) επιβάτη οχήματος.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ (13x300€) για μη χρήση μάσκας από δεκατρείς (13) πελάτες καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας από τέσσερις (4) εργαζόμενους καταστημάτων.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε πενήντα έναν χιλιάδες εννιακόσιους δέκα πέντε (51.915) ελέγχους, από τους οποίους προέκυψε μία (1) παράβαση και επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 150€.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εκατόν πενήντα οκτώ (158) αντικείμενα, καταγράφηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε χίλια επτακόσια τέσσερα (1704) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ (1x300€), τα εξήντα (60) εξ΄ αυτών ευρισκόμενα σε εσωτερικό χώρο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, μέσω της εφαρμογής «Covid Free GR».
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.