ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 22.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 22.05.2021 συνολικά 68.171 ελέγχους και κατέγραψαν 242 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 104.461€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (56.578).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε αλλοδαπό για μη τήρηση κατ’ οίκον περιορισμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ύπαρξη αντισηπτικών σκευασμάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 000€ στον προσωρινά υπεύθυνο της εν λόγω επιχείρησης, για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας καθώς και για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας, καθώς εξυπηρετούσε όρθιους πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 10.000€ σε δυο (2) παράνομα εισερχόμενους αλλοδαπούς στη χώρα (2 x 5.000€) για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 9.000€ σε τρία καταστήματα (3 x000€) για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) παντοπωλείο για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 2.000€ σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (2 x000€) για χρήση μουσικής.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας
 • Η ΕΑΔ επέβαλε συνολικά διοικητικά πρόστιμα 600€ σε δυο (2) υπαλλήλους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (2 x 300€) για μη χρήση μάσκας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε ένα άτομο για μη τήρηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα έξι (86) αντικείμενα όπου καταγράφηκαν τρεις (3) παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ (2x3.000€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά τριακόσια πενήντα δυο (352) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 900€ (3x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.