Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το Σάββατο 23.10.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ) διενήργησαν το Σάββατο 23.10.2021 συνολικά 107.337 ελέγχους και κατέγραψαν 259 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 68.050€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δέκα (10) επιχειρήσεις.  

 Ελληνική αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων: 97.098

 
Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο σε χώρο Θεάματος ύψους 1.500€ για μη τήρηση υγειονομικών διατάξεων (ύπαρξη ορθίων, μη τήρηση αποστάσεων, μη ύπαρξη κενών καθισμάτων μεταξύ των θεατών, χωρίς υπηρεσίες ταξιθέτησης) που λειτουργούσε ως μικτός χώρος.
 • ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο επιχειρήσεις για μη ανάρτηση με έγγραφο ή άλλο τρόπο του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων εντός καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δυο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης εντός των καταστημάτων. Ο προσωρινά υπεύθυνος της μια εκ των δυο επιχειρήσεων συνελήφθη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους    2.700€ (9x300€) σε πολίτες για την είσοδό τους σε επιχειρήσεις χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δυο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός των καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€.

 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για μη τοποθέτηση απολυμαντικού σε τραπέζια.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ύψους 2.000€ για μη τήρηση υγειονομικών διατάξεων (ύπαρξη τεσσάρων θαμώνων σε κλειστό χώρο, οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) καθώς και αναστολή λειτουργίας του για επτά (7) ημέρες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο τεσσάρων (4) πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης εντός των καταστημάτων. Στους ανωτέρω πελάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (3x300€).

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δυο (2) διοικητικά συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης εντός των καταστημάτων. Στους ανωτέρω πελάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€).

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

 • ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€.

Περιφέρεια Κρήτης

 • ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε επιχείρηση και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για είσοδο πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στους εν λόγω πελάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€).

 Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

 

 • Το Λιμενικό διενήργησε συνολικά εννέα χιλιάδες διακόσιους είκοσι επτά ελέγχους (9.227) από τους οποίους προέκυψαν δυο παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 300€.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε τριάντα έξι (36) αντικείμενα, καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.500€ (1Χ1.500€ και 1Χ2.000€) και μια (1) αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε επιχείρηση, για μη τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. Επιπλέον έγινε έλεγχος σε εννιακόσια εβδομήντα έξι (976) φυσικά πρόσωπα εκ των οποίων τα εννιακόσια πενήντα τέσσερα (954) με την εφαρμογή covid free.gr για κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης. Δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.